Lärosätena i Västra Götalands län föreslås få drygt 160 miljoner kronor mer för utbildning och forskning

Report this content

I onsdags presenterades budgetpropositionen för 2020. Jämfört med den beslutade budgeten förra året ökar medlen till landets lärosäten med cirka en miljard kronor – det inkluderar utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå. För lärosätena i Västra Götalands län innebär det att anslagen blir mer än 160 miljoner kronor större.

– Genom den här budgeten kan kunskapslyftet fortsätta med nya utbildningsplatser vid universitet och högskolor runtom i hela landet. Det betyder att vi kan bygga ut förskollärar- och lärarutbildningar, ingenjörsutbildningar, samhällsbyggnadsutbildningar, vårdutbildningar samt läkarutbildningar, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Nedan är ökningar i anslag till lärosätena i Västra Götalands län i budgetpropositionen för 2020 jämfört med den beslutade budgeten förra hösten. Beräkningarna inkluderar utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå.

Nedan är också en preliminär prognos och uppskattning av antalet utbildningsplatser totalt för kunskapslyftet inom högskolan utifrån tillförda resurser (inklusive tidigare tillskott före budgetpropositionen för 2020).

Ökningar i anslag (tusentals kronor)

Göteborgs universitet 67 639
Högskolan i Borås 18 165
Högskolan i Skövde 7 374
Högskolan Väst 18 798
Chalmers tekniska högskola AB 48 981

Utbildningsplatser (preliminär uppskattning av antalet utbildningsplatser totalt för kunskapslyftet inom högskolan utifrån tillförda resurser).

Göteborgs universitet 1490
Högskolan i Borås 647
Högskolan i Skövde 317
Högskolan Väst 563
Chalmers tekniska högskola AB 525

Läs mer i budgetpropositionen via regeringens webbplats: www.regeringen.se

Kontakt

Mirjam Kontio, pressekreterare hos Matilda Ernkrans, 073-074 05 57

 

Prenumerera