Linnéuniversitetet föreslås få fler utbildningsplatser i höstbudgeten

Report this content

Rekordmånga söker sig till universitet och högskolor för att påbörja studier. Regeringen har i budgetpropositionen för 2021 föreslagit att medel motsvarande nästan 19 000 helårsstudenter tillförs för nya utbildningsplatser vid universitet och högskolor. Nu presenteras en fördelning av nya utbildningsplatser (helårsstudenter) för 2021. Budgetpropositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

I samband med budgetpropositionen för 2021 vill regeringen möjliggöra för att fler ska kunna läsa bland annat bristyrkesutbildningar inom till exempel data och it, men även utbildningar som kan möjliggöra arbete inom vård, skola eller social omsorg. För att fler ska kunna studera vid universitet och högskolor har regeringen föreslagit att lärosätena tillförs drygt 1,7 miljarder kronor under 2021 motsvarande nästan 19 000 helårsstudenter, varav cirka 5 500 är permanenta.

Nedan är en fördelning av nya utbildningsplatser (helårsstudenter) för 2021.

Lärosäte Utbildningsplatser (helårsstudenter) 2021
Linnéuniversitetet 708

Beräknat antal helårsstudenter är en prognos baserat på de medel som föreslås för 2021. Antal helårsstudenter kan vara avrundat.

Kontakt

Tove Kullenberg, pressekreterare hos Matilda Ernkrans, 073-842 50 59
 

Prenumerera