Lotta Edholm utreder ökat deltagande och språkutveckling i förskolan

Report this content

Lotta Edholm, skolborgarråd och gruppledare för Liberalerna i Stockholms stad, har utsetts till regeringens särskilda utredare. Hon ska lämna förslag som syftar till att öka deltagandet i förskolan och föreslå hur förskolans arbete med barnens språkutveckling i svenska kan stärkas.

– Jag är glad att Lotta Edholm tar sig an det här viktiga uppdraget. Hon är en erfaren och kunnig skolpolitiker som kan området väl. Alla barn behöver utveckla sitt språk under förskoleåren för att vara väl rustade inför skolstarten. En förskola av god kvalitet har positiva effekter för barn, och särskilt gynnsam är förskolan för barn som inte pratar svenska hemma, säger utbildningsminister Anna Ekström.

I uppdraget ingår bland annat att föreslå åtgärder som kan öka deltagandet i förskolan för flickor och pojkar i åldern 3–5 år, särskilt när det gäller nyanlända barn, barn med annat modersmål än svenska och barn i socioekonomiskt utsatta grupper, samt att undersöka hur nyanländas barn ska ha rätt till en obligatorisk språkförskola från tre års ålder med minst 15 timmar i veckan.

Uppdraget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna och ska redovisas senast den 30 oktober 2020.

Kommittédirektiv: Fler barn i förskolan för bättre språkutveckling i svenska
Pressmeddelande: Utredning om ökat deltagande och bättre språkutveckling i förskolan

Kontakt

Anja L Sundberg, pressekreterare hos Anna Ekström, 076-116 77 45

Taggar:

Prenumerera