Matilda Ernkrans bjuder in lärosäten till samtal om hot mot forskare

I morgon, tisdag den 3 mars, bjuder Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, in representanter för lärosäten till samtal om hot och hat som forskare och andra anställda inom universitet och högskolor utsätts för.

Det är oacceptabelt att forskare och annan personal utsätts för hot på grund av sin forskning. Efter rapportering om utsatthet för hot och hat på Sveriges lärosäten bjuder Matilda Ernkrans in till fördjupande samtal med representanter för universitet och högskolor. Målet är att få en bättre bild av utsattheten för hot och hat samt vad som kan göras åt utvecklingen.

– Hot mot forskare är samtidigt ett hot mot demokratin och vår samhällsutveckling, och i längden kan det leda till ett samhälle där forskare inte vågar forska på viktiga områden. Jag blir upprörd och djupt orolig över detta, och regeringen tar dessa frågor på stort allvar, säger Matilda Ernkrans.

Frågeställningar som kommer tas upp vid samtalet berör hur vanligt förekommande det är med hot och hat mot forskare och annan personal inom universitet och högskolor, hur lärosätena arbetar för att öka tryggheten på arbetsplatsen och om det finns något regeringen kan göra åt utvecklingen.

Kontakt

Amanda Borg, pressekreterare hos Matilda Ernkrans, 072-225 48 44

 

Prenumerera