Matilda Ernkrans deltar i Northern Science Ministerial Meeting

Report this content

Den 18 oktober deltar högskole- och forskningsminister Matilda Ernkrans i ett digitalt möte inom Northern Science Ministerial. Det är ett forum för policydiskussioner och erfarenhetsutbyten för forskningsministrarna i Storbritannien och de nordiska och baltiska länderna. 

Temat för mötet är ”Trusted research”, som handlar om vikten av säkerhetsarbete inom internationellt forskningssamarbete. Den nordiska regionens ömsesidiga fokus på vetenskaplig excellens, de nära säkerhetsrelationerna samt gemensamma värderingar och likasinnade förhållningssätt gör att detta är ett lämpligt forum för att diskutera dessa frågor.

–    Det är positivt med en dialog om hur den fria forskningen och internationellt forskningsutbyte kan skyddas mot yttre hot och risker. Jag ser också forumet som en viktig arena för att fortsätta och utveckla samarbetet med Storbritannien, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning. 

De länder som deltar i Northern Science Ministerial är Sverige, Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Storbritannien. 

Kontakt

Tove Kullenberg, pressekreterare hos Matilda Ernkrans, 073-842 50 59
 

Prenumerera