Matilda Ernkrans deltar vid Nordiska ministerrådets möte i Helsingfors

Report this content

Den 11–12 oktober är Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, i Helsingfors för att delta vid Nordiska ministerrådets möte för utbildning och forskning. 

Under Nordiska ministerrådets möte den 12 oktober kommer deltagarna att diskutera utvecklingen av det nordiska forskningssamarbetet och arbetet för ett öppet Norden där studenter och forskare kan dra nytta av de möjligheter som finns i hela regionen. Restriktionerna för att minska smittspridningen har fått allvarliga sociala och ekonomiska konsekvenser – för gränshandel, besöksnäring och inte minst för de vardagliga mellanmänskliga kontakterna över gränserna. Sveriges och Nordens återstartsarbete behöver gå hand i hand och fokusera på att snabbt skapa förutsättningar för jobb men också samarbeten som är hållbara över tid. Det nordiska samarbetet inom utbildningssektorn är byggt på vikten av att skapa en utbildnings- och forskningsgemenskap i Norden och är en viktig del i att stärka det nordiska samarbetet framöver. 

– Vi vet att vetenskapligt baserad kunskap är en grundläggande förutsättning för starka, hållbara och demokratiska samhällen. Ett utvecklat nordiskt forskningssamarbete ökar forskningens kvalitet och genomslag i samhället, vilket är till glädje och nytta för alla i Norden, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

På agendan står även det nordiska samarbetet kring utbildning och social hållbar utveckling med fokus på ungdomars delaktighet och engagemang. Deltagarna kommer också att göra en uppföljning av tidigare diskussioner om ungas psykiska hälsa. 

Den 11 oktober kommer Matilda Ernkrans att delta i ett bilateralt möte med Finlands minister för forskning och kultur Antti Kurvinen samt besöka Aalto-universitetet och Aalto Design Factory.  
 

Kontakt

Samuel Guron, t.f. pressekreterare hos Matilda Ernkrans, 073-232 46 74

Prenumerera