Matilda Ernkrans leder rundabordssamtal om Styr- och resursutredningens förslag

I morgon, torsdag den 16 maj, hålls samtal med inbjudna aktörer om Styr- och resursutredningens förslag. På mötet deltar representanter från Landsorganisationen i Sverige, Sveriges akademikers centralorganisation, Sveriges förenade studentkårer, Sveriges Kommuner och Landsting, Svenskt Näringsliv, Sveriges universitets- och högskoleförbund och Tjänstemännens Centralorganisation.

Högskolans utbildningar ska möta arbetsmarknadens och samhällets behov på längre sikt. För att nå dit behövs det en ökad samverkan mellan lärosätena och berörda arbetslivsföreträdare kring gemensamma lösningar.

– Styr- och resursutredningen har gjort en samlad översyn av högskolans styrning, inklusive resurstilldelning. För mig är det viktigt att få med arbetsmarknadens parter i samtal tillsammans med företrädare för högskolan för att få ett bra underlag för det fortsatta arbetet, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Kontakt

Jasmina Sofic, pressekreterare hos Matilda Ernkrans, 073-085 72 64

Prenumerera