Mats Persson besöker Skånes universitetssjukhus i Lund

Report this content

I dag, måndag den 16 januari, besöker utbildningsminister Mats Persson Skånes universitetssjukhus i Lund. Ministern kommer bland annat att diskutera hur forskningen och kompetensförsörjningen kan stärkas samt berätta om regeringens satsning på sjukhusfysikerutbildning.

Tid: kl. 13.00–15.00
Plats: Skånes universitetssjukhus, Lasarettsgatan 40A i Lund

Från kl. 15.00 är Mats Persson tillgänglig för intervjuer. Kontakta Agnes Eklund för mer information och intervjuförfrågningar.

Det råder i dag brist på sjukhusfysiker i flera regioner. För att utbildningen ska kunna genomföras krävs möjlighet att utföra praktiska utbildningsmoment inom regionernas verksamhet. Sjukhusfysikerutbildningen, som bland annat bedrivs vid Lunds universitet, är en liten men mycket viktig utbildning för bland annat cancervården.

Skåne, Blekinge och Kronoberg är bland de regioner i landet med lägst uppfyllelse av ledtidsmålet för standardiserade vårdförlopp (SVF) totalt. I Skåne fick under 2022 endast 30 procent av patienter med cancerdiagnos inom SVF behandling inom rekommenderade tidsramar. Anledningarna till detta är flera, men främst brist på personal inom röntgen, operation och strålbehandling.

I budgetpropositionen för 2023 gör regeringen en särskild satsning på sjukhusfysikerutbildningen för att lärosätena ska kunna säkerställa regionernas medverkan i utbildningen. 2023 tillförs 3 miljoner kronor och från och med 2024 beräknas 6 miljoner kronor årligen för att förstärka utbildningen.

Kontakt

Agnes Eklund, pressekreterare hos Mats Persson, 076-1426378, agnes.eklund@regeringskansliet.se

Prenumerera