Mer kunskap, kvalitet och likvärdighet – nu får skolan nationella målsättningar

För att stärka skolsystemet och därmed öka elevernas kunskaper krävs ett långsiktigt och uthålligt arbete. Därför har regeringen beslutat om nationella målsättningar för höjda kunskapsresultat, förbättrad kvalitet i undervisningen och en ökad likvärdighet inom det svenska skolväsendet. De nationella målsättningarna har tagits fram utifrån 2015 års Skolkommissions förslag.

Syftet med kommissionens arbete har varit att peka ut vägen för ökad kunskap och likvärdighet i svensk skola. I Skolkommissions uppdrag ingick bland annat att föreslå ett antal nationella målsättningar som ska utgå från skolans styrdokument.

- Skolsystemet samlas nu bakom de nationella målsättningar som togs fram och förankrades av profession och forskning i Skolkommissionen, säger Gustav Fridolin, utbildningsminister.

Det finns ett stort värde i att samlas kring ett antal konkreta nationella målsättningar som gör det möjligt att följa utvecklingen i svensk skola.

- Framgångsrika skolsystem karakteriseras av samsyn och gemensamma utgångspunkter. Det här är ett viktigt steg på vägen mot ökad kunskap och likvärdighet i svensk skola, säger Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Målsättningarna bör vara utgångspunkten för strävanden på alla skolor och hos deras huvudmän och utgöra en viktig del i arbetet med att förbättra och utveckla den svenska skolan. De ska inte ersätta eller minska betydelsen av de krav, mål och riktlinjer som redan finns i styrdokumenten.

Kommunalrådet Ebba Östlin får i uppdrag att biträda Utbildningsdepartementet med att utveckla och förankra delmålen för de nationella målsättningarna. Delmålen ska komplettera de övergripande nationella målsättningarna som regeringen har beslutat om. Ebba Östlin har tidigare varit särskild utredare i utredningen om utbildning för nyanlända.

Arbetet med att utveckla och förankra delmålen ska redovisas senast den 15 december 2018.

Kontakt

Hanna Hessling, pressekreterare hos Gustav Fridolin, 072-557 38 01
Malin Appelgren, pressekreterare hos Anna Ekström, 072-208 96 16 


Prenumerera