MYH ska föreslå reviderade examenskrav inom yrkeshögskolan

Report this content

Regeringen ger Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) i uppdrag att föreslå reviderade krav för yrkeshögskoleexamen och kvalificerad yrkeshögskoleexamen. Syftet är att kraven ska blir mer ändamålsenliga.

Yrkeshögskolans utbildningar ska ha sin grund i kunskap som genererats dels i produktionen av varor och tjänster, dels i vetenskap. Utbildningen ska hålla hög kvalitet och präglas av såväl stark arbetslivsanknytning som teoretisk förankring. De studerande ska genom utbildningen uppnå de kunskaper som krävs för att kunna utföra kvalificerade uppgifter i arbetslivet.

Kraven för yrkeshögskoleexamen och kvalificerad yrkeshögskoleexamen uttrycks i dag på samma sätt som de kunskaper, färdigheter och kompetenser som anges för nivå 5 respektive 6 i Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF). Kraven är dock generella för alla utbildningar på respektive nivå och regeringen ser därför behov av att anpassa examenskraven till yrkeshögskolans karaktär och särart.  

MYH får därför i uppdrag att föreslå reviderade krav för yrkeshögskoleexamen och kvalificerad yrkeshögskoleexamen i förordningen om yrkeshögskolan. Myndigheten ska föreslå vilka krav som ska vara gemensamma för alla utbildningar som leder till en yrkeshögskoleexamen respektive en kvalificerad yrkeshögskoleexamen och därutöver uttrycka kraven på ett sätt som lämnar utrymme för viss variation mellan utbildningar.

– Utbildningar inom yrkeshögskolan leder till många olika yrken och kompetenser. Genom den här revideringen får yrkeshögskolan examenskrav som är anpassade till utbildningsformen, på samma sätt som i gymnasieskolan och högskolan, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2022.

Kontakt

Nadja Yusuf, pressekreterare hos Anna Ekström, 073-085 00 49

Prenumerera