Ny fortbildningssatsning förbereder för ett införande av en tioårig grundskola

Report this content

Regeringen har beslutat om ett nytt statsbidrag som ska användas för fortbildning av förskollärare verksamma i förskoleklassen. Det är en del av arbetet med att förbereda för att införa en tioårig grundskola. Syftet är att förskollärare ska få behörighet att undervisa i grundskolans första årskurser. I år avsätts 100 miljoner kronor för satsningen.

Sedan höstterminen 2018 är skolplikten tioårig i och med att förskoleklassen gjorts obligatorisk och en statlig utredning arbetar nu med att ta fram förslag på hur grundskolan kan göras tioårig. En tioårig grundskola kan bidra till att förbättra kunskapsresultaten genom att eleverna ges mer undervisning utifrån grundskolans kursplaner och inom den struktur som grundskolan har. Men att genomföra en sådan reform är en omfattande process och regeringen anser att det är viktigt att kompetensen hos förskollärare som i dag är verksamma i förskoleklassen tas tillvara.

I vår ska Utredningen om en tioårig grundskola bland annat redovisa förslag på vilka behörighetskrav som ska gälla för lärare som ska bedriva undervisning i den föreslagna nya första årskursen och vilken fortbildning och kompetensutveckling som bör genomföras för förskollärare och lärare.

Redan nu påbörjas möjligheten till fortbildning för förskollärare i förskoleklass. I regleringsbrevet för budgetåret 2021 gav regeringen Skolverket i uppdrag att erbjuda förskollärare verksamma i förskoleklassen fortbildningsinsatser inför ett införande av en tioårig grundskola. Universitet och högskolor kommer på uppdrag av Skolverket att kunna anordna sådan fortbildning och utbildningen ska omfattas av det statsbidrag som regeringen nu har beslutat om. Villkoren innebär att statsbidrag lämnas under förutsättning att huvudmannen betalar minst 80 procent av förskollärarens lön i ersättning under tiden som denne fortbildar sig. Statsbidraget ska motsvara 70 procent av huvudmannens kostnad för ersättning. För satsningen avsätts i år 100 miljoner kronor. 2022 avsätts 190 miljoner kronor och från 2023 och framåt 170 miljoner kronor årligen.

Förordningen träder i kraft den 1 april 2021.

Beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Kontakt

Anja L Sundberg, pressekreterare hos Anna Ekström, 076-116 77 45

Prenumerera