Ny lag gör det möjligt för regeringen att stänga skolorna

Report this content

För att Sverige ska vara redo om smittläget skulle bli värre har riksdagen i dag beslutat om en lag. Den ger regeringen möjlighet att stänga förskolor och skolor och säkrar omsorg för barn till vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktiga verksamheter.

– Vi befinner oss i en mycket allvarlig situation och vi måste planera för extraordinära åtgärder. Skulle läget förändras har regeringen från och med lördag den 21 mars möjlighet att stänga verksamhet enligt skollagen, bland annat förskolor och skolor. Den nya lagen innehåller också ett regelverk som innebär att om detta sker kommer barn och elever som har behov av omsorg för att samhällsviktig verksamhet ska kunna upprätthållas kunna erbjudas det, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Beslutet innebär inte att förskolorna och skolorna kommer att stängas. Regeringen och Folkhälsomyndigheten gör fortsatt bedömningen att en stängning av dessa verksamheter i nuläget inte är en effektiv åtgärd för att minska takten på smittspridningen. Med denna lag skapas handlingsutrymme och beredskap om läget skulle förändras.

Den nya lagen ger regeringen rätt att besluta om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet, något som inte är möjligt med dagens lagstiftning. Lagen innebär att regeringen vid extraordinära händelser i fredstid får meddela föreskrifter om att bland annat förskolor, skolor och fritidshem ska stängas tillfälligt på nationell, regional eller kommunal nivå. Lagen träder i kraft den 21 mars 2020. Om regeringen meddelar sådana föreskrifter ska förskola och fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet erbjudas barn och elever, som har behov av omsorg, för att samhällsviktig verksamhet ska kunna upprätthållas. Även barn som är i behov av omsorg av psykiska, fysiska eller exempelvis sociala skäl ska få möjlighet till förskola och fritidshem. 

Kontakt

Anja L Sundberg, pressekreterare hos Anna Ekström, 076-116 77 45

Prenumerera