Ny ordförande för Vetenskapsrådet

Report this content

Regeringen har i dag beslutat att utse Irene Wennemo till ny ordförande i Vetenskapsrådets styrelse. Vetenskapsrådet ger stöd till grundläggande forskning av högsta vetenskapliga kvalitet och är den största forskningsfinansiären i Sverige. 

–  Jag välkomnar det här beslutet och ser fram emot ett givande samarbete framöver, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning. 

Irene Wennemo är sedan den 1 september 2019 generaldirektör för Medlingsinstitutet. Hon är filosofie doktor i sociologi och för närvarande ordförande i Rådet för forskningens infrastruktur som är en del av Vetenskapsrådet. 

Förutom att finansiera grundforskning har Vetenskapsrådet ett stort antal andra uppdrag. Myndigheten genomför bland annat forskningspolitiska analyser och ger regeringen råd i forskningspolitiska frågor. 

Kontakt

Tove Kullenberg, pressekreterare hos Matilda Ernkrans, 073-842 50 59
 

Prenumerera