Ny strategi för Sveriges samarbete med Unesco

Report this content

Regeringen har beslutat om en ny strategi för Sveriges samarbete med Unesco för perioden 2022–2025. Strategin innehåller bland annat övergripande och specifika prioriteringar för det svenska engagemanget i Unesco.

Svenskt engagemang i Unesco ska främst prioritera frågor där Unescos arbete har en strategiskt viktig roll i FN-systemet och där Sverige kan bidra med särskild kunskap och kompetens. Utöver nationellt prioriterade frågor som Agenda 2030 fastslås i strategin att de övergripande prioriteringarna under perioden ska vara mänskliga rättigheter, jämställdhet samt klimat och miljö.

Ett särskilt fokus ska läggas på allas rätt till utbildning och allas rätt till yttrandefrihet. Sverige ska under 2022–2025 särskilt verka för att Unesco stärker sitt normativa arbete inom dessa områden, vilka har en grundläggande roll för hållbara, demokratiska och inkluderande samhällen.

– I en orolig och osäker tid är internationellt samarbete viktigare än någonsin och där spelar Unesco en viktig roll. Vi vill se att organisationen stärker sitt arbete med press- och yttrandefrihet, konstnärlig frihet och akademisk frihet, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Utöver arbetet med de övergripande prioriteringarna och de två särskilda fokusområdena anges i strategin att Sverige under perioden även ska arbeta aktivt för att Unesco ska betona den fria forskningens roll för hållbara och demokratiska samhällen och fortsätta sitt arbete med att stärka forskningssystem genom att främja interdisciplinär kunskap, öppen vetenskap och forskning av hög kvalitet.

Strategin finns tillgänglig på regeringens webbplats: Strategi för Sveriges samarbete med Unesco 2022–2025

Kontakt

Anja L Sundberg, pressekreterare hos Anna Ekström, 076-116 77 45

Prenumerera