Ny styrelse för Högskolan i Gävle

Report this content

Nu har regeringen beslutat om förordnande av ordförande och andra externa ledamöter i styrelserna för 30 statliga universitet och högskolor för perioden 1 maj 2020 – 30 april 2023. Beslutet omfattar 238 personer varav 97 är nya namn. Se nedan förordnande av ledamöter i styrelsen för Högskolan i Gävle.

Högskolesektorn är en central del av samhällsbygget och Sveriges enskilt största statliga verksamhet med drygt 400 000 studenter och cirka 75 000 anställda.

– Sverige ska fortsätta vara en ledande kunskapsnation, och då är det viktigt att styrelserna vid lärosätena består av ansvarstagande, kunniga och modiga personer. Jag vill önska ledamöterna lycka till med sina uppdrag, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Förordnandena har föregåtts av en process där regeringen har utsett två nomineringspersoner för respektive lärosäte som har haft i uppdrag att lämna förslag till åtta externa styrelseledamöter (inklusive ordförande).

Nedan är förordnande av ledamöter i styrelsen för Högskolan i Gävle.

Högskolan i Gävle

Civilingenjören Pierre Aggarwal 
Biträdande professorn Samuel Bengmark 
Professorn Mats Leijon
F. generaldirektören Ingrid Johansson Lind
Kompetensförsörjningschefen Hanna Meuser 
Teknologie doktorn h.c. Thomas Nylund
Filosofie doktorn Ingegerd Palmér (ordförande)
Enhetschefen Susanna Stymne Airey 

Kontakt

Amanda Borg, pressekreterare hos Matilda Ernkrans, 072-225 48 44

 

Prenumerera