Nya insatser ger lärare och förskollärare bättre möjligheter till kompetensutveckling

Report this content

Regeringens arbete med att förbättra kompetensutvecklingen för förskollärare, lärare och rektorer fortsätter. Från och med i höst kommer universitet och högskolor på uppdrag av Skolverket att kunna anordna rekryteringsutbildning för blivande rektorer samt mentorsutbildning för att nya lärare ska få en introduktionsperiod av hög kvalitet.

En avgörande faktor för att fortsätta höja kunskapsresultaten är att undervisningen håller hög kvalitet. Med ett sammanhållet system för förskollärares, lärares och rektorers kompetensutveckling kan skolutveckling främjas, professionernas attraktionskraft stärkas och förutsättningar skapas för högre kunskapsresultat.

Regeringen ser ett behov av att legitimerade lärare och förskollärare ska kunna förberedas för uppdraget som rektor och har därför gett Skolverket i uppdrag att ta fram en rekryteringsutbildning för blivande rektorer. Genom att legitimerade lärare och förskollärare ges möjlighet till en sådan rekryteringsutbildning kommer de att vara bättre förberedda för de utmaningar de ställs inför när de sedan söker och tillträder en rektorstjänst.

För att öka kvaliteten på nyexaminerade lärares och förskollärares introduktionsperiod ska Skolverket även ta fram en mentorsutbildning för introduktionsperioden. Genom att mentorer får möjlighet att gå en mentorsutbildning kan introduktionsperioden få en högre kvalitet vilket gör att nyutbildade lärare och förskollärare ges en bättre introduktion i sitt nya yrke.

Regeringen har nu beslutat om en förordning som gör det möjligt för statliga universitet och högskolor att på uppdrag av Skolverket genomföra dessa fortbildningar som de första insatserna i kommande professionsprogram. Utbildningarna ger högskolepoäng och ska kunna påbörjas redan under hösten 2021.

Förordningen träder i kraft den 1 april 2021.

Beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Kontakt

Anja L Sundberg, pressekreterare hos Anna Ekström, 076-116 77 45

Prenumerera