Nya nomineringspersoner till universitet och högskolor

Report this content

Regeringen har utsett 58 nomineringspersoner för 29 universitet och högskolor. Två nomineringspersoner för varje lärosäte har i uppgift att ta fram förslag på externa styrelseledamöter vid lärosätena.

Förfarandet med nomineringspersoner vid rekrytering av externa styrelseledamöter är en relativt ny ordning med syftet att säkerställa att både ett övergripande statligt perspektiv och lärosätenas perspektiv får genomslag i styrelserna. En av nomineringspersonerna utses direkt av regeringen och ska företräda det statliga intresset. Den andra personen utses av regeringen efter förslag från lärosätet.

Nomineringspersonerna ska föreslå externa styrelseledamöter, inklusive ordförande. Styrelsen utses för en period på tre år. Nominering ska ske utifrån kompetens och erfarenhet från verksamhet av betydelse för lärosätenas utbildnings-, forsknings-, och samverkansuppdrag. Nomineringspersonerna ska också beakta jämn könsfördelning i sitt förslag till ledamöter.

– Universitets- och högskolestyrelser har en viktig roll i att kunna fatta strategiska beslut kring lärosätenas utveckling. Nomineringspersonerna representerar tillsammans en kunskap om, och ett kontaktnät som gagnar en ändamålsenlig kompetens i styrelserna, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Nomineringspersonerna ska lämna sina förslag till ledamöter senast den 31 januari 2020.

Kontakt

Mirjam Kontio, pressekreterare hos Matilda Ernkrans, 073-074 05 57