Ökad trygghet och studiero fokus i läroplansändringar

Regeringen har i dag fattat beslut om ändringar i läroplanen för gymnasieskolan för att främja trygghet och studiero. Regeringen vill på detta sätt ge bättre förutsättningar för en god arbets- och lärandemiljö för både elever och personal.

I Skolkommissionens slutbetänkande konstaterades att det finns problem med lärandemiljöerna på många av landets skolor, däribland gymnasieskolor. Med utgångspunkt i Skolkommissionens förslag beslutar regeringen därför om ändringar i läroplanen för att skapa en trygg lärmiljö som främjar studiero.

– Med stigande ålder ska eleverna ta ett ökat ansvar för sina studier, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström. 

I läroplanen för gymnasiet förtydligas nu rektorns ansvar när det gäller trygghet och studiero. I läroplanerna sker också ändringar för att markera att elever ska visa respekt för, och hänsyn mot, skolans personal och andra elever. Att eleven, genom egen ansträngning och delaktighet, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö betonas också.

Ändringarna bygger på Skolkommissionens förslag i betänkandet Samling för skolan (SOU 2017:35).

Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2019.

Kontakt

Malin Appelgren, pressekreterare hos Anna Ekström, 072-208 96 16

Taggar:

Prenumerera