Örebro län föreslås få drygt 14 miljoner kronor i studiestartsstöd 2020

Report this content

Nyligen presenterades budgetpropositionen för 2020 och för studiestartsstödet, som är till för personer med kort tidigare utbildning och stort utbildningsbehov, avsätts totalt cirka 410 miljoner kronor och denna nivå ska gälla framöver. Centrala studiestödsnämnden har gjort en preliminär fördelning länsvis, och för Örebro län innebär det ett anslag på drygt 14 miljoner kronor.

Satsningen på studiestartsstöd har varit en viktig del i regeringens satsning på kunskapslyftet och för de personer som annars inte hade valt att studera. Medlen ska stärka möjligheterna att etablera sig på arbetsmarknaden.

– Utbildning är viktigt för att få jobb. I dag finns det för många vuxna som inte har jobb och relevant utbildning. Därför satsar regeringen på studiestartsstöd i höstbudgeten. Reformen har som syfte att få personer med stora grundläggande utbildningsbehov att studera så att de sedan kan få jobb, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Nedan är en preliminär uppdelning av anslagen för kommuner i Örebro län utifrån budgetpropositionen för 2020 (kronor):

Askersund                                         308 294
Degerfors                                         427 522
Hallsberg                                         816 846
Hällefors                                         542 892
Karlskoga                                         1 473 564
Kumla                                              639 740
Laxå                                              231 896
Lekeberg                                          201 414
Lindesberg                                        1 253 243
Ljusnarsberg                                       273 568
Nora                                              459 162
Örebro                                            7 903 766

Kontakt

Sara Khatemi, tf. pressekreterare hos Matilda Ernkrans, 076-129 67 08

Prenumerera