Överenskommelse för att fler ska klara gymnasiet

Report this content

Alla ungdomar ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning för att öka möjligheterna till arbete eller fortsatta studier. Det är ett viktigt mål för både samhället och individen.

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har nu tecknat en överenskommelse om delfinansiering av projektet Uppdrag fullföljd utbildning som syftar till att öka andelen ungdomar med fullföljda gymnasiestudier.

Cirka 98 procent av alla ungdomar i Sverige påbörjar en gymnasieutbildning inom gymnasieskolan. Samtidigt är det alltför många elever som inte fullföljer sina studier i grundskolan, eller lämnar gymnasieskolan utan en gymnasieexamen eller ett studiebevis som omfattar minst 2 500 gymnasiepoäng.

– Covid-19-pandemin har lett till en ekonomisk kris med ökad arbetslöshet som följd. Vikten av en slutförd gymnasieutbildning kommer därmed att vara än mer påtaglig under de kommande åren. Regeringen anser därför att det är angeläget att delfinansiera SKR:s projekt Uppdrag fullföljd utbildning, säger utbildningsminister Anna Ekström.

– En avslutad gymnasieutbildning är den enskilt viktigaste faktorn för att ta det första steget ut i arbetslivet. Tidiga insatser för att fler ska klara gymnasiet har aldrig varit viktigare än nu. Därför är det bra med en gemensam satsning tillsammans med regeringen, säger Mats Gerdau, ordförande i SKR:s utbildningsberedning.

SKR:s projekt Uppdrag fullföljd utbildning syftar till att genom en bred och tvärvetenskaplig ansats utveckla ett mer sammanhållet och hållbart nationellt arbete och stöd för en ökad andel ungdomar med fullföljda gymnasiestudier. Inom projektet erbjuder SKR bland annat processtöd och kompetensutvecklingsinsatser. Målgruppen är huvudmän som vill göra en medveten och strategisk satsning för att förbättra det förebyggande arbetet och ge fler unga möjlighet att bli behöriga till gymnasieskolan och fullfölja sina studier. Arbetet sker i samverkan med myndigheter och andra aktörer.

Insatserna som regeringen delfinansierar inom ramen för Uppdrag fullföljd utbildning ska inriktas på att utveckla övergångarna mellan skolformerna och erbjuda verksamhetsnära stöd till huvudmän i form av bland annat processtöd och kompetensutvecklingsinsatser.

Fakta

Staten och SKR ingår årligen överenskommelser om samarbete inom flera områden. För denna överenskommelse har regeringen avsatt 8 miljoner kronor årligen under 2021 och 2022. SKR ska lämna en delredovisning av arbetet senast den 15 februari 2022 och en slutredovisning senast den 15 februari 2023.

Kontakt

Anja L Sundberg, pressekreterare hos Anna Ekström, 076-116 77 45

Pressjour SKR, 08-452 71 01

Prenumerera