På måndag startar läslovet!

Report this content

Goda läs- och skrivvanor är bland det bästa vi vuxna kan ge våra barn. Under vecka 44 är det läslov i hela Sverige, och årets tema är högläsning. För att stärka läsningen genomför regeringen en rad olika satsningar.

 – Att läsa är både nyttigt och roligt. Ju mer barn läser, desto bättre språk- läs- och skrivutveckling och desto större chanser att de svenska elevernas kunskapsresultat ska fortsätta uppåt. Jag hoppas att alla barn och unga passar på att läsa lite extra under läslovet och att föräldrar tar sig tid att läsa för och med sina barn. Delade läsupplevelser är rikare läsupplevelser, säger utbildningsminister Anna Ekström.

 Betydelsen av läsförståelse och förmåga att tillgodogöra sig skriftlig information kan inte överskattas. God läsförmåga är nödvändig för delaktighet i ett demokratiskt samhälle som bygger på skriftspråklig kompetens.

I en tid när läsintresset sjunker och böckerna har fått hårdnande konkurrens från andra fritidsaktiviteter behöver hela samhället bidra för att vända trenden. Att satsa på läsning är att satsa på framtiden. De senaste åren har regeringen bland annat:

  • Investerat i fortbildning och kompetensutveckling för personal i förskola och skola via Läslyftet.
  • Fört in vikten av högläsning i förskolans läroplan.
  • Satsat på projektet Bokstart som syftar till att stärka föräldrar i deras roll i att tidigt stimulera små barns språk och kommunikation.
  • Satsat på läsfrämjande insatser och inköp av böcker till förskolor.
  • Tillsatt en utredning som ska föreslå åtgärder för att öka deltagandet i förskolan och stärka barnens språkutveckling i svenska.
  • Tillsatt en utredning som ska föreslå åtgärder för att stärka skolbiblioteken i syfte att ge alla elever likvärdig tillgång till skolbibliotek.
  • Infört Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser.

Läs mer om regeringens pågående och genomförda satsningar.

Kontakt

Anja L Sundberg, pressekreterare hos Anna Ekström, 076-116 77 45

Prenumerera