Pandemins konsekvenser för antagning till högskolan ska ses över

Report this content

Konsekvenserna av covid-19-pandemin för gymnasieelevers möjligheter till högskolestudier behöver ses över. Universitets- och högskolerådet får nu i uppdrag att följa upp eventuella konsekvenser av pandemin i fråga om tillträde och antagning till högskoleutbildning för studerande i gymnasieskolan.

Universitets- och högskolerådet (UHR) ska följa upp eventuella konsekvenser av covid-19-pandemin när det gäller tillträde och antagning till högskoleutbildning för de elever som studerar i gymnasieskolan. Vid behov ska UHR vidta de åtgärder som bedöms nödvändiga. Uppdraget ska genomföras i dialog med Skolverket, universitet och högskolor och andra relevanta aktörer.

Kontakt

Tove Kullenberg, pressekreterare hos Matilda Ernkrans, 073-842 50 59
 

Prenumerera