Regeringen agerar för bättre anställningsvillkor för unga forskare

Report this content

Redan i regeringsförklaringen lyfte statsminister Stefan Löfven att anställningsvillkoren för unga forskare ska förbättras. Regeringen har nu fattat beslut om att tillsätta en särskild utredare som ska se över hur Sverige kan säkra återväxten av framstående unga forskare.

Regeringens utredare blir Ann Fust som är förvaltningschef på Vetenskapsrådet. Ann Fust kommer att se över

  • hur villkoren kan förbättras för kvinnor och män som är doktorander,
  • hur den meriteringsanställning som regleras i högskoleförordningen kan förändras i syfte att skapa en attraktiv forskarkarriär,
  • hur användningen av på varandra följande tidsbegränsade anställningar under lång tid i högskolan kan motverkas, och
  • hur mobiliteten kan öka i fråga om kvinnor och män som är doktorander samt kvinnor och män som tillhör den undervisande och forskande personalen vid universitet och högskolor.

– En viktig förutsättning för att Sverige ska kunna bedriva forskning i världsklass är att vi lyckas attrahera unga talanger både nationellt och internationellt. För att yngre kvinnor och män som är forskare ska kunna bli självständiga i sin forskning och ha möjlighet att bryta ny mark krävs att de har trygga villkor och att det finns tydliga karriärvägar för anställningar på olika nivåer, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Utredaren ska redovisa sitt uppdrag till Helene Hellmark Knutsson senast den 31 mars 2016.

Kontakt

Rasmus Lenefors, pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, 072-2152294

Prenumerera