Regeringen presenterar lärarlönelyft

Report this content

Regeringen kommer att investera 3 miljarder på årsbasis i ett lärarlönelyft. Syftet är att öka läraryrkets attraktionskraft och därigenom resultaten i skolan.

Lärarlönelyftet ska gå till särskilt skickliga lärare och kan ge runt 60 000 lärare en lönehöjning. Besluten om höjd lön fattas lokalt. Skolhuvudmännen kan rekvirera ett genomsnitt om 3000 kr i månaden för dessa lärare som sedan fördelas lokalt.

- En bra skola är helt centralt för att Sverige ska stå starkt som kunskapssamhälle. Skolan ska rusta eleverna för dagens och morgondagens arbetsmarknad. Nyckeln för att vända utvecklingen i den svenska skolan är skickliga och engagerade lärare, säger statsminister Stefan Löfven.

- Regeringen investerar i att göra läraryrket mer attraktivt genom mer resurser till lärarnas kompetensutveckling, minskad administration och höjd kvalitet i lärarutbildningen, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Kontakt

Anne Ekberg, pressekreterare hos Stefan Löfven, 072-5426940
Dan Lundqvist Dahlin, pressekreterare hos Stefan Löfven, 072-5536629
Rasmus Lenefors, pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, 072-2152294

Prenumerera