Regeringen satsar 50 miljoner kronor på forskning om långtidscovid

Report this content

Många patienter, däribland barn, rapporteras ha symptom under lång tid efter genomgången covid-19-sjukdom, så kallad långtidscovid. Dessa komplikationer uppmärksammas alltmer nationellt och internationellt och behoven av ny kunskap är stora. Regeringen föreslår därför att 50 miljoner kronor avsätts till forskning om långtidscovid. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Långtidscovid, kvarvarande symptom under lång tid efter genomgången covid-19-sjukdom, är ett fenomen som uppmärksammats allt mer under den senaste tiden. Det är i nuläget inte känt vad dessa symptom beror på eller hur de ska behandlas. Regeringen vill bidra till att den covid-19-relaterade kunskapen ökar och Sverige bedöms ha goda förutsättningar att bedriva den här typen av studier. Det är angeläget att forskning påbörjas så snart som möjligt. 

Vetenskapsrådet kommer därför inom kort att få i uppdrag att förbereda för att betala ut 50 miljoner till forskning om långtidscovid.

Under våren 2020 beslutade regeringen om 100 miljoner kronor för forskning och innovation som snabbt skulle kunna bidra till att stoppa utbredningen av covid-19 och förhindra framtida pandemiutbrott. Regeringen konstaterar nu att det finns ytterligare forskningsbehov i relation till covid-19-pandemin. Den föreslagna satsningen kompletterar också de mer långsiktiga, breda satsningarna på virus och pandemier som presenteras i årets forsknings- och innovationsproposition.

Kontakt

Tove Kullenberg, pressekreterare hos Matilda Ernkrans, 073-842 50 59
 

Prenumerera