Regeringen vill öka kunskapen om Agenda 2030 och de nationella miljömålen i skolan

Report this content

För att öka kunskapen om hur hållbar utveckling kan integreras i undervisningen har regeringen beslutat att ge Skolverket i uppdrag att synliggöra hur de globala målen i Agenda 2030 och de nationella miljömålen, som riksdagen har fastställt, kopplar till skolans styrdokument.

Syftet med uppdraget är att ge huvudmän och skolpersonal ökad kännedom om Agenda 2030 och de nationella miljömålen och därmed förbättra förutsättningarna för att utbildning för hållbar utveckling med dess tre dimensioner (ekonomisk, social och ekologisk) ska kunna ingå i undervisningen.
 
– Nyckeln till ett framgångsrikt genomförande av Agenda 2030 är att hela samhället deltar. Skolan har en central roll att sprida kunskap om de globala och nationella målen till eleverna så att vi tillsammans kan nå en hållbar och rättvis framtid, säger utbildningsminister Anna Ekström.
 
Uppdraget ges genom en ändring av Skolverkets regleringsbrev för budgetåret 2019 och ska redovisas senast den 31 januari 2020.

Genvägar
Om Sveriges arbete med de globala målen och Agenda 2030

Kontakt

Anja L Sundberg, pressekreterare hos Anna Ekström, 076-116 77 45

Prenumerera