Regeringen vill säkra god beredskap för skolan vid kris eller krig

Report this content

Vid kris eller krig har skolan en viktig roll att långt som möjligt fortsätta undervisningen och även att tillgodose behovet av omsorg för barn vars vårdnadshavare har uppgifter i samhällsviktig verksamhet. Utbildningsdepartementet har därför tillsatt en utredning för att se över och modernisera reglerna för skolväsendet vid extraordinära händelser i fredstid, krigsfara eller krig.

– Det är en mycket osäker omvärld just nu och därför vidtar regeringen flera åtgärder för att stärka beredskapen. Efter pandemin vet vi att det är viktigt att ha aktuell lag­stiftning som kan börja gälla direkt vid kris, krigsfara eller i värsta fall krig, säger skolminister Lotta Edholm.

I skolväsendet, inklusive fritidshemmet, fanns det läsåret 2021/22 cirka 3 miljoner barn och elever. De allra flesta av eleverna i förskoleklass och årskurs 1–6 är berättigade till och har behov av omsorg även utanför skoltid.

Utbildningsdepartementet har tidigare i vår justerat flera för­ordningar så att de är aktuella i händelse av en kris i fredstid, krig eller krigsfara. Bland annat omfattas förskoleklassen numera av förordningarna. Nu vidtas ytterligare åtgärder för att stärka beredskapen.

Utbildningsdepartementet har tillsatt en utredare som får i uppdrag att identifiera vilka ändringar i lagstiftningen som behövs för att vid en kris trygga behovet av omsorg för vårdnads­havare som arbetar i samhällsviktig verksamhet samt för utbildning och kompetensförsörjning. Utredaren ska även överväga vilket ansvar enskilda huvudmän för bland annat fristående skolor ska ha vid krigsfara och krig.

Utredaren ska redovisa sitt uppdrag senast den 31 maj 2024.

Kontakt

Christian Brundu, t.f. pressekreterare hos skolminister Lotta Edholm, 076-139 91 05, christian.brundu@regeringskansliet.se

Prenumerera