Regeringens forskningsberedning har sitt första möte

Forskningsberedningen utsågs den 9 april och ska utgöra ett forum för Helene Hellmark Knutsson att diskutera de forskningspolitiska prioriteringar som regeringen kommer gå fram med under mandatperioden. Forskningsberedningens huvudsakliga arbete under 2015 och 2016 är att diskutera utformningen av de förslag och prioriteringar som avses läggas i regeringens forskningsproposition hösten 2016.

Tid och plats

09.30-13.30 Forskningsberedningen sammanträder
Villa Bonnier, Stockholm

Forskningsberedningen består av följande ledamöter:

Ordförande Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning

Mikael Alexandersson, rektor för Högskolan i Halmstad och professor i pedagogik och professor i allmän didaktik vid Göteborgs universitet
Bertil Andersson, rektor för Nanyang Technological University och professor i biokemi vid Stockholms universitet
Mats Benner, professor i forskningspolitik vid Lunds universitet
Kristina Edström, professor i oorganisk kemi vid Uppsala universitet
Moa Ekbom, filosofie doktor vid institutionen för lingvistik och filologi vid Uppsala universitet
Björn Halleröd, professor i sociologi vid Göteborgs universitet
Sigbritt Karlsson, rektor för Högskolan i Skövde och professor i polymerteknologi vid KTH
Caroline Leck, professor i meteorologi vid Stockholms universitet
Kerstin Lindblad-Toh, professor i komparativ genetik vid Uppsala universitet
Björn O Nilsson, VD i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin och biokemist från KTH
Staffan Normark, ständig sekreterare vid Kungl. Vetenskapsakademien, professor i molekylär mikrobiologi vid Umeå universitet och Washington University, professor i klinisk bakteriologi vid Karolinska institutet
Ingalill Rahm Hallberg, professor i vårdvetenskap vid Lunds universitet
Sylvia Schwaag Serger, doktor i ekonomisk historia vid London School of Economics
Henrik Smith, professor i Zooekologi vid Lunds universitet
Christian Stråhlman, doktorand vid MAX IV-laboratoriet
Astrid Söderbergh Widding, rektor vid Stockholms universitet och professor i filmvetenskap
Sverker Sörlin, professor vid avdelningen för historiska studier på KTH

Media är välkomna att delta. Anmälan krävs.

Kontakt

Rasmus Lenefors, pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, 072-2152294

Prenumerera