Regeringens proposition Fler vägar till kunskap – en högskola för livslångt lärande (Tillträdespropositionen)

Report this content

– Nu lanserar vi ett nytt ramverk för tillträde till högskolan med fokus på kompetens och tillvaratagande av människors kunskaper från till exempel arbetslivet. Förutom detta föreslår vi hårdare krav för särskilda utbildningar – om man vill bli lärare till exempel öppnar vi för att det kan krävas en lämplighetsprövning, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Propositionen utgår från Tillträdesutredningens betänkande och sätter ramarna för ett nytt system för vägen in till högskolan. Syftet är att försöka skapa ett bättre och tydligare system än dagens, med ett fokus på kompetens och ett främjande av ett livslångt lärande.

Regeringen har i arbetet utgått ifrån att människors möjligheter att kunna studera under hela livet behöver öka. Nu föreslås ett nytt ramverk för tillträde till högre studier, förändringarna kan kort sammanfattas med följande förslag på åtgärder:

  • Det nya ramverket innebär ett nytt fokus på kompetens. De som söker till högskolan ska ha det som krävs för att både klara av och slutföra utbildningen. Det lägger grunden till införandet av ett nationellt prov för att värdera människors kompetens, ett nytt nationellt behörighetsprov. Det kan bli ett verktyg för att kunna värdera bland annat arbetslivserfarenhet.
  • För utbildningar med särskild behörighet föreslår regeringen att det bör kunna ställas särskilda krav. Detta ger möjligheten att kunna införa lämplighetsprov. Det gäller till exempel lärarutbildningar.
  • När det kommer till urval föreslår regeringen huvud­re­gel med en tredjedel av betyg, en tredjedel av resul­tat från högskoleprovet samt en tredjedel av högskolan bestämda urvalsgrunder. Däremot förtydligas att lärosäten ska kunna anta en mindre andel än en tredjedel på högskoleprovet till utbildningar där det råder låg kon­kurrens om platserna och för vilka högskoleprovet har en dålig prognos­ticerande förmåga i syfte att förbättra genomströmningen. Till exempel lärarutbildningar och ingenjörsutbildningar.
  • Regeringen lyfter här fram att det kan behövas göras ändringar av så kallat basår och collegeutbildning. Dessa utbildningar ges som för­be­redande utbildning och kan ge grund­läggande behörighet eller särskild behörig­het.
  • För att förtydliga ansvarsfördelningen vid universitet och hög­skolor, gör regeringen bedömningen att ordföranden i styrelsen för ett universitet eller en högskola inte får vara anställd vid högskolan. 

 – I korthet innebär propositionen: fler vägar till högre studier, fokus på kompetens och tydligare krav på lämplighet för särskilda utbildningar, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning

Kontakt

Sam Assadi, pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, 072-5381343

Taggar:

Prenumerera