Så här föreslås förstärkta forskningsmedel till universitet och högskolor fördelas i Örebro län

Report this content

Sverige ska vara ledande inom forskning. Regeringen satsar därför på forskning av hög kvalitet i hela landet och bland annat ökar de årliga anslagen per helårsstudent från 12 000 kronor till 17 500 kronor. Nu presenteras förslaget på fördelning av medel till forskning vid universitet och högskolor i samband med vårändringsbudgeten för 2021. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Anslagen för forskning och utbildning på forskarnivå är grundfinansieringen för svensk forskning. De möjliggör för universitet och högskolor att kunna planera långsiktigt och till exempel anställa forskare med rätt kompetens och finansiera forskningsinfrastruktur. Anslagen behövs också för att värna den fria forskningen.

Regeringen föreslår en permanent ökning av forskningsanslagen på 720 miljoner kronor vilket innefattar en höjning av den så kallade basresursen från nuvarande 12 000 kronor per helårsstudent till 17 500 kronor per helårsstudent från 2021. Detta ska öka möjligheterna till forskningsanknytning och främja kvalitet i utbildningen. För vissa enskilda utbildningsanordnare ökas basresursen från 8 000 kronor per helårsstudent till 12 000 kronor per helårsstudent.

Nedan är en fördelning av forskningsanslagen i samband med vårändringsbudgeten för 2021.

Lärosäte Medel (miljoner kronor)
Örebro universitet 29,7
Akademi för Ledarskap och Teologi 0,8

Kontakt

Tove Kullenberg, pressekreterare hos Matilda Ernkrans, 073-842 50 59
 

Prenumerera