Så vill regeringen stärka kvaliteten i pedagogisk omsorg

Report this content

De som får samhällets förtroende att ansvara för barns utbildning och omsorg ska vara kunniga för uppdraget och lämpliga att genomföra det. I en lagrådsremiss lämnar regeringen nu förslag på åtgärder som syftar till att stärka kvaliteten och likvärdigheten i pedagogisk omsorg. De skärpta bestämmelserna ska bland annat förhindra att oseriösa och olämpliga aktörer bedriver sådan verksamhet.

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och fritidshem. I Sverige är det cirka 10 000 barn som går i pedagogisk omsorg, till exempel i familjedaghem. De allra flesta barn i pedagogisk omsorg erbjuds en god verksamhet där de ges en trygg omsorg och förutsättningar för lärande och utveckling. Kvaliteten varierar dock kraftigt och det förekommer pedagogisk omsorg som har allvarliga brister eller som drivs av olämpliga aktörer.

– Alla barn har rätt till en god och trygg omsorg och våra gemensamma skattepengar ska aldrig någonsin finansiera vanvård, kriminalitet eller våldsbejakande extremism. Regeringen föreslår därför lagändringar som ska stärka kvaliteten och likvärdigheten i pedagogisk omsorg och sätta stopp för oseriösa och olämpliga aktörer, säger utbildningsminister Anna Ekström.

I lagrådsremissen föreslår regeringen bland annat att den som ska bedriva pedagogisk omsorg behöver godkännas av kommunen. För godkännande ska det krävas att den enskilde har insikt i och förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten och även i övrigt bedöms som lämplig. I fråga om juridiska personer ska det också prövas att ledning och ägare uppfyller dessa krav. Om verksamheten ska bedrivas i en bostad ska straffmyndiga personer som är folkbokförda där visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan verksamheten kan godkännas.

Regeringen föreslår även tydligare och utökade krav på den pedagogiska omsorgen. Det ska bland annat förtydligas att verksamheten ska förbereda barnen för utbildning inom skolväsendet. En huvudman för pedagogisk omsorg ska också vara skyldig att ge särskilt stöd till ett barn som har behov av det i sin utveckling. Därutöver ska personalen ges möjlighet till kompetensutveckling och varje huvudman ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Kontakt

Nadja Yusuf, pressekreterare hos Anna Ekström, 073-085 00 49

Prenumerera