Statskontoret ska utvärdera skolans likvärdighetsbidrag

Regeringen har i dag beslutat att ge Statskontoret i uppdrag att följa upp och analysera utfallet av statsbidraget för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling som infördes 2018.

– De resurser som regeringen satsar på skolan ska gå till undervisning och elevhälsa, inte till annat. När vi tillför resurser ska det märkas ute i skolorna. Därför är det viktigt att vi följer användningen av likvärdighetsbidraget noga, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Statskontoret ska bland annat:

  • Analysera om och hur statsbidraget har stärkt likvärdigheten samt om och hur förutsättningarna för ökad kunskapsutveckling stärkts.
  • Följa upp vilka insatser som huvudmännen har genomfört till följd av bidraget.
  • Analysera vad bidragets konstruktion har inneburit för huvudmännen till exempel avseende socioekonomisk fördelning och möjligheten till lokal anpassning.
  • Följa upp och analysera om och hur statsbidraget har påverkat huvudmännens samlade verksamhet inom skolområdet och fördelning av medel mellan olika skolor, samt hur villkoren för bidraget har påverkat de kommunala huvudmännens fördelning av medel till övriga verksamheter.

Uppdraget ska delredovisas senast den 1 juni 2020 och slutrapporteras senast den 3 februari 2021.

Uppdraget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Kontakt

Anja L Sundberg, pressekreterare hos Anna Ekström, 076-116 77 45

Taggar:

Prenumerera