Sverige deltar i undersökningen Eurostudent 8

Report this content

Undersökningen jämför europeiska studenters ekonomiska och sociala villkor och genomförs under tre år, 2021–2024.

Eurostudent syftar till att jämföra studenters ekonomiska och sociala villkor i de länder som deltar i undersökningen. 

– Att granska studenters villkor är viktigt. Eurostudent är unikt, eftersom det är den enda internationella undersökningen som undersöker studenternas egen syn på de sociala och ekonomiska villkoren och där resultatet i de olika länderna går att jämföra, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Eurostudent har hittills genomförts sju gånger och Sverige har deltagit i de fem senaste omgångarna. Regeringen har i dag fattat beslut om att ge Universitets- och högskolerådet i uppdrag att ansvara för det svenska deltagandet i Eurostudent 8. Undersökningen finansieras av EU.
 

Kontakt

Tove Kullenberg, pressekreterare hos Matilda Ernkrans, 073-842 50 59
 

Prenumerera