Sverige signerar forskningsavtal med USA

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, är i dag i Washington med anledning av att Sverige via Polarforskningssekretariatet signerar ett nytt forskningsavtal med USA. Avtalet kommer resultera i två stora gemensamma forskningsexpeditioner till Arktis och positiva synergieffekter för svensk polar- och klimatforskning.

För att uppmärksamma att USA tar över ordförandeskapet i Arktiska rådet anordnar den svenska Washingtonambassaden i veckan en konferens med titeln The Arctic – Hot or Cold. Helene Hellmark Knutsson kommer i dag att hålla ett linjetal vid konferensen för att betona att USA och Sverige beslutat att ta ett steg mot ökat samarbete inom polar- och klimatforskning. I samband med talet signerar USA och Sverige ett avtal om en gemensam Arktisexpedition under sommaren 2015 som kommer följas av ytterligare en expedition sommaren 2017.

– Genom att samarbeta kommer vi få ut mer forskning för pengarna. Den svenska isbrytaren Oden kan genom att användas av flera länder göra polarexpeditioner med tätare mellanrum, fler mätningar kan utföras och forskarna kan bilda nya samarbeten.

Det kommer gynna forskningen, klimaten och skapa jobb, säger Helene Hellmark Knutsson.

Svensk polarforskning och klimatforskning är världsledande. Baserat på den svenska isbrytaren Oden som utrustats med forskningslaboratorier och avancerad utrustning har svensk polarforskning gått från bra till världsledande. Genom ökat samarbete med USA kan denna forskning bidra ytterligare i arbetet för att möta klimathotet.

– Samarbete i Arktis och inom polar- och klimatforskning blir en tydlig temperaturmätare på hur nära vi samarbetar med USA och ett viktigt bidrag i arbetet för att möta vår tids stora ödesfråga, säger Helene Hellmark Knutsson.

Kontakt

Rasmus Lenefors, pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, 072-2152294

Prenumerera