Teknikutbildning i fokus när Anna Ekström besöker Dalarna

I morgon, onsdag den 15 maj, reser utbildningsminister Anna Ekström till Falun för att delta i samtal om kompetensförsörjning inom teknikområdet. Hon kommer även att besöka Erikslundsgymnasiet och gymnasiesärskolan Ljungbergsgymnasiet i Borlänge.

I år är det 200 år sedan Sveriges första högre tekniska utbildning startade vid Falu bergsskola. Falu kommun arbetar aktivt tillsammans med bland annat Ljungbergsfonden, Högskolan Dalarna och Framtidsmuseet 2047 för att öka intresset för tekniska utbildningar hos elever i grundskolan. Dagen inleds med ett besök på Västra skolan där Anna Ekström kommer att träffa elever i årskurs 7 under en matematiklektion. Sedan deltar ministern i ett rundabordssamtal för att ta del av goda exempel.

Därefter medverkar ministern vid en konferens om jubileet där hon bland annat kommer att delta i ett panelsamtal om hur olika aktörer kan samarbeta för att möta utmaningarna kring kompetensbristen inom teknikområdet i Sverige.

Dagen avslutas i Borlänge där Anna Ekström först träffar Erikslundsgymnasiets yrkeselever i skolans aula och sedan besöker Ljungbergsgymnasiet för fika och samtal om gymnasiesärskolans verksamhet.

Tid för intervjuer finns – kontakta Anja L Sundberg.

Program

Tid: 10.00 Besöker Västra skolan
Tid: 10.30 Rundabordssamtal om vikten av öka intresset för tekniska utbildningar 
Plats: Hyttgatan 27 i Falun

Tid: 11.30 Konferens om 200-års jubileum för teknikutbildningarna
Tid: 13.00 Panelsamtal
Plats: Falu Gruva, Gruvplatsen 1 i Falun

Tid: 14.15 Besöker Erikslundsgymnasiet och Ljungbergsgymnasiet
Plats: Röda vägen 56 i Borlänge

Kontakt

Anja L Sundberg, pressekreterare hos Anna Ekström, 076-116 77 45

Taggar:

Prenumerera