Två högskoleprovstillfällen kan anordnas under våren

Report this content

Universitets- och högskolerådet har nu överlämnat en rapport till Utbildningsdepartementet om åtgärder för att anordna högskoleprovet 2021.

Universitets- och högskolerådet (UHR) ska ta fram fler högskoleprov så att minst tre högskoleprov per kalenderår finns tillgängliga under 2021–2023. Nu redovisar myndigheten vilka åtgärder som behöver vidtas för att högskoleprovet ska kunna anordnas vid minst tre tillfällen under 2021. Två provtillfällen ska kunna anordnas under våren, så att det går att dela upp de som anmält sig till provet och därigenom minska antalet deltagare per provtillfälle.

– Dagens besked från UHR skapar bättre förutsättningar för att högskoleprovet ska kunna genomföras under våren, men det är ytterst det aktuella smittläget som avgör, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning. 

Mot bakgrund av den nuvarande smittspridningen har den nationella provsamordnaren Peter Honeth bedömt att begränsningar av antalet provdeltagare kommer att behövas även i vår. Ett tak på 35 000 för antalet skrivande per provtillfälle för högskoleprovet föreslås, och provtillfällena föreslås begränsas till de skrivande som har möjlighet att söka till högskolan inför höstterminen 2021 – med en åldersgräns på 19 år.

– Nu behöver vi tillsammans anstränga oss för att få ner smittspridningen. Alla har ett ansvar i sina vardagsbeslut för att vi ska ta oss igenom pandemin. Om den nationella provsamordnaren och UHR bedömer att antalet provdeltagare behöver begränsas även under nästa år så behöver vi givetvis titta på det, säger Matilda Ernkrans.

För frågor som rör högskoleprovets genomförande, kontakta Universitets- och högskolerådet via www.uhr.se eller den nationella provsamordnaren Peter Honeth, 070-511 41 88.

Kontakt

Tove Kullenberg, pressekreterare hos Matilda Ernkrans, 073-842 50 59
 

Prenumerera