UHR ska se över förutsättningarna för höstens högskoleprov

Efter att vårens högskoleprov ställts in till följd av coronapandemin ger nu regeringen UHR i uppdrag att sammanställa förutsättningarna för höstens högskoleprov givet det rådande smittläget.

Till följd av de restriktioner som gällde under våren i samband med coronapandemin beslutade Universitets- och högskolerådet (UHR) att ställa in vårens högskoleprov. Regeringen ger nu därför UHR i uppdrag att analysera och sammanställa förutsättningarna att genomföra höstens högskoleprov.

– Högskoleprovet ökar i flera fall chansen att bli antagen till den utbildning man sökt och är en viktig möjlighet för många som vill studera vidare. Det är därför även viktigt för mig och regeringen att provet kan hållas, men det måste kunna ske på ett säkert sätt i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi vill säkerställa att allt som kan göras också är gjort för att provet ska kunna genomföras, därför ges UHR i uppdrag att analysera förutsättningarna att genomföra provet under hösten, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Rapporten ska redovisa hur förutsättningarna att genomföra höstens högskoleprov ser ut givet rådande smittläge. Det är lärosätena som är ansvariga för provets genomförande och i uppdraget ingår även att redogöra för deras överväganden inför hösten.

Uppdraget ska redovisas den 6 augusti 2020.

 

Kontakt
Tove Kullenberg
P
ressekreterare hos Matilda Ernkrans
073-842 50 59

 

Utbildningsdepartementet
Drottninggatan 16
103 33 Stockholm
Telefon 08-405 10 00 
www.regeringen.se

Taggar:

Prenumerera