Uppdrag för mer utbildad vårdpersonal

Report this content

Tillräckligt många utbildade i vården är en förutsättning för att hälso- och sjukvården ska kunna fullfölja sitt uppdrag. Därför har regeringen nu beslutat om ett uppdrag som ska få fram bland annat förslag på åtgärder för att underlätta för personer med yrkeserfarenhet från vård och omsorg att utbilda sig till hälso- och sjukvårdsyrken som kräver högre utbildning.

De som redan har erfarenhet av arbete i vården behöver goda möjligheter till utveckling och vidareutbildning under sitt yrkesliv. Både för att det behövs fler utbildade inom vård och omsorg, men också för att framtidens arbetsmarknad kräver att människor har goda möjligheter till omställning genom livet. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) får nu i uppdrag att tillsammans med Skolverket och Myndigheten för yrkeshögskolan kartlägga och analysera hur utbildningsinsatser inom olika utbildningsformer kan komplettera varandra för att bättre bidra till vårdens kompetensförsörjning.

Myndigheterna ska bland annat lämna förslag som syftar till att tydliggöra utbildningsvägar för personer med vård- och omsorgsutbildning på gymnasial nivå eller från yrkeshögskolan som vill utbilda sig till ett hälso- och sjukvårdsyrke som kräver högskoleutbildning, exempelvis sjuksköterska. Det behöver undersökas hur utbildningsvägar kan utvecklas samtidigt som patientsäkerheten samt vårdens och utbildningarnas kvalitet värnas.

I uppdraget ingår också att UKÄ ska föreslå åtgärder för att öka möjligheterna för personer med yrkeserfarenhet från vård och omsorg att utbilda sig till hälso- och sjukvårdsyrken som kräver högskoleutbildning samt analysera vilka möjligheter och utmaningar som finns i fråga om utbildning i arbetsintegrerad form där studenterna kan arbeta inom hälso- och sjukvården samtidigt som de studerar.

Uppdraget ska slutredovisas den 15 december 2022.

Kontakt

Tove Kullenberg, pressekreterare hos Matilda Ernkrans, 073-842 50 59
 

Prenumerera