Uppdrag om att motverka sexuella trakasserier vid högskolan

Regeringen har fattat beslut om ytterligare åtgärder för att motverka sexuella trakasserier vid Sveriges universitet och högskolor.

Regeringen har beslutat att universitet och högskolor får i uppdrag att lyfta och synliggöra sitt förebyggande arbete för att motverka sexuella trakasserier. Samtidigt beslutades att Universitets- och högskolerådet får i uppdrag att sammanställa och synliggöra lärosätenas arbete för att förebygga sexuella trakasserier, samt deras arbete när de fått kännedom om misstänkta incidenter. I uppdraget ingår att presentera goda exempel och att sprida information om dessa.
 
- Högskolan är den största statliga arbetsgivaren och har 400 000 studenter. En så stor verksamhet måste prioritera arbetet mot diskriminering och sexuella trakasserier. De uppdrag som regeringen nu beslutat om tydliggör lärosätenas ansvar för att motverka sexuella trakasserier och arbeta för att det finns en bra arbetsmiljö där alla studenter och anställda kan känna sig trygga, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Kontakt 

Jens Petersen, pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, 070-293 69 35

Prenumerera