Uppsala län föreslås få drygt 11 miljoner kronor i studiestartsstöd 2020

Report this content

Nyligen presenterades budgetpropositionen för 2020 och för studiestartsstödet, som är till för personer med kort tidigare utbildning och stort utbildningsbehov, avsätts totalt cirka 410 miljoner kronor och denna nivå ska gälla framöver. Centrala studiestödsnämnden har gjort en preliminär fördelning länsvis, och för Uppsala län innebär det ett anslag på drygt 11 miljoner kronor.

Satsningen på studiestartsstöd har varit en viktig del i regeringens satsning på kunskapslyftet och för de personer som annars inte hade valt att studera. Medlen ska stärka möjligheterna att etablera sig på arbetsmarknaden.

– Utbildning är viktigt för att få jobb. I dag finns det för många vuxna som inte har jobb och relevant utbildning. Därför satsar regeringen på studiestartsstöd i höstbudgeten. Reformen har som syfte att få personer med stora grundläggande utbildningsbehov att studera så att de sedan kan få jobb, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Nedan är en preliminär uppdelning av anslagen för kommuner i Uppsala län utifrån budgetpropositionen för 2020 (kronor):

Enköping                                          1 421 474
Heby                                              425 593
Håbo                                              456 847
Knivsta                                           300 191
Tierp                                              1 073 436
Uppsala                                           6 323 322
Älvkarleby                                        556 782
Östhammar                                         509 323

Kontakt

Sara Khatemi, tf. pressekreterare hos Matilda Ernkrans, 076-129 67 08

Prenumerera