Uppsala universitet föreslås få drygt 96 miljoner kronor mer för utbildning och forskning

I onsdags presenterades budgetpropositionen för 2020. Jämfört med den beslutade budgeten förra året ökar medlen till landets lärosäten med cirka en miljard kronor – det inkluderar utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå. För Uppsala universitet innebär det att anslagen blir mer än 96 miljoner kronor större.

– Genom den här budgeten kan kunskapslyftet fortsätta med nya utbildningsplatser vid universitet och högskolor runtom i hela landet. Det betyder att vi kan bygga ut förskollärar- och lärarutbildningar, ingenjörsutbildningar, samhällsbyggnadsutbildningar, vårdutbildningar samt läkarutbildningar, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Nedan är ökningar i anslag till Uppsala universitet i budgetpropositionen för 2020 jämfört med den beslutade budgeten förra hösten. Beräkningarna inkluderar utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå.

Nedan är också en preliminär prognos och uppskattning av antalet utbildningsplatser totalt för kunskapslyftet inom högskolan utifrån tillförda resurser (inklusive tidigare tillskott före budgetpropositionen för 2020).

Ökningar i anslag (tusentals kronor)

Uppsala universitet 96 083

Utbildningsplatser (preliminär uppskattning av antalet utbildningsplatser totalt för kunskapslyftet inom högskolan utifrån tillförda resurser).

Uppsala universitet 1943

Läs mer i budgetpropositionen via regeringens webbplats: www.regeringen.se

Kontakt

Mirjam Kontio, pressekreterare hos Matilda Ernkrans, 073-074 05 57

 

Prenumerera