Utbildning och forskning under det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet

Sverige vill under sitt ordförandeskap 2018 arbeta för ett effektivt nordiskt samarbete kring forskning och en ökad nordisk samverkan kring kvalitet i högre utbildning. Ett innovativt och konkurrenskraftigt Norden är målsättningen.

Två stora framtidsfrågor kommer att dominera det svenska ordförandeskapsåret. Den första är den gemensamma nordiska forskningspolitiken, som bland annat innebär att förtydliga NordForsks roll som nordisk forskningsfinansiär samt vidareutveckla verksamheten för att främja ett effektivt nordiskt samarbete inom forskning, forskarutbildning och forskningsinfrastruktur.
 
Den andra är hur samarbetet på alla utbildningsnivåer kan stärkas och förnyas mellan de nordiska länderna. Arbetet kommer utgå ifrån högnivågruppens rapport om framtiden för det nordiska utbildningssamarbetet. Rapporten, som innehåller en mängd olika förslag, ska följas upp under året och relevanta förslag kommer att tas vidare i ministerrådets arbete.
 
Den 25 april välkomnar Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, sina nordiska kollegor till ministermöte i Stockholm.
 
- Att stärka Norden som kunskapsregion är målsättningen med det svenska ordförandeskapet. Vi i Norden ska konkurrera med kompetens, forskning och innovativ förmåga. Genom att fokusera på våra gemensamma styrkor inom forskning och utbildning kan vi fördjupa vårt arbete tillsammans och sätta Norden på världskartan, säger Helene Hellmark Knutsson.

Kontakt 

Jens Petersen, pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, 070-293 69 35

Prenumerera