Utredning om ökat deltagande och bättre språkutveckling i förskolan

Report this content

Regeringen har beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att lämna förslag som syftar till att öka deltagandet i förskolan och föreslå hur förskolans arbete med barnens språkutveckling i svenska kan stärkas.

Alla barn som är bosatta i Sverige ska erbjudas förskola, men eftersom förskolan är en frivillig skolform deltar inte alla barn i verksamheten. I åldern 1–5 år är nästan 85 procent inskrivna i förskolan, men det finns betydande skillnader i andelen inskrivna mellan inrikes och utrikes födda barn. Utredaren ska därför analysera de huvudsakliga orsakerna till att vissa grupper av barn i lägre grad deltar i förskolans verksamhet och föreslå åtgärder som kan öka deltagandet i förskolan för flickor och pojkar i åldern 3–5 år, särskilt när det gäller nyanlända barn, barn med annat modersmål än svenska och barn i socioekonomiskt utsatta grupper.
 
– Alla barn behöver utveckla sitt språk under förskoleåren för att vara väl rustade inför skolstarten. En förskola av god kvalitet har positiva effekter för barn, och särskilt gynnsam är förskolan för socioekonomiskt utsatta barn. Att dessa barn deltar i lägre utsträckning i förskolan är därför bekymmersamt, säger utbildningsminister Anna Ekström.
 
I uppdraget ingår även att undersöka hur nyanländas barn ska ha rätt till en obligatorisk språkförskola från tre års ålder med minst 15 timmar i veckan. Undervisningen för dessa barn ska rymmas inom den ordinarie förskoleverksamheten och ha ett särskilt fokus på barnens andraspråksutveckling i svenska.
 
Utredaren ska dessutom föreslå åtgärder för att se till att personalen i förskolan har adekvat kompetens för uppdraget med språkutveckling.
 
Uppdraget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna och ska redovisas senast den 30 oktober 2020.

Kontakt

Anja L Sundberg, pressekreterare hos Anna Ekström, 076-116 77 45

Taggar:

Prenumerera