Utredning ska se över innovationsstödet vid universitet och högskolor

Report this content

Innovationsstödet som erbjuds vid lärosätena behöver utvecklas och bli mer ändamålsenligt för att kunskap ska komma till nytta i samhället på ett bra sätt. En särskild utredare ska därför se över bland annat hur forskare och studenter i hela landet kan få ett ännu bättre stöd i innovations- och kommersialiseringsprocessen.

Det behövs goda villkor vid universitet och högskolor för att bidra till konkurrenskraft och nya jobb i hela Sverige. Lärosätena har en central roll för att stärka samhället genom utbildning och forskning, och har fått en allt större betydelse för att kunskap kommer samhället till del. En utredare ska därför se över hur det stöd för innovation och nyttiggörande som erbjuds forskare, andra anställda och studenter vid lärosätena kan utvecklas.

Innovationsstödet vid universitet och högskolor består bland annat av innovationskontor och holdingbolag. I dag varierar holdingbolagen kraftigt i storlek och i hur mycket kapital de har tillgängligt för investeringar. Små holdingbolag kan ha svårt att investera och upprätthålla all den kompetens som krävs för en komplex verksamhet. Det är också viktigt att forskare, lärare och studenter vid lärosäten i hela landet kan få tillgång till innovationsstöd. I dag har inte alla lärosäten en direkt tillgång till ett innovationskontor eller ett holdingbolag.

– Vi behöver se över om dagens ordning med holdingbolag och innovationskontor är ett effektivt och ändamålsenligt sätt för riksdagen och regeringen att stödja arbetet med innovation, kommersialisering och annat nyttiggörande av kunskap vid lärosätena, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Som särskild utredare utses juristen Alf Karlsson som tidigare bland annat har varit statssekreterare åt bostads- och digitaliseringsministern samt chef för rektors kansli vid Mälardalens högskola.

Utredningen ska redovisa sina förslag senast den 30 september 2020.

Kontakt

Mirjam Kontio, pressekreterare hos Matilda Ernkrans, 073-074 05 57

Prenumerera