Västmanlands län föreslås få drygt 15 miljoner kronor i studiestartsstöd 2020

Report this content

Nyligen presenterades budgetpropositionen för 2020 och för studiestartsstödet, som är till för personer med kort tidigare utbildning och stort utbildningsbehov, avsätts totalt cirka 410 miljoner kronor och denna nivå ska gälla framöver. Centrala studiestödsnämnden har gjort en preliminär fördelning länsvis, och för Västmanlands län innebär det ett anslag på drygt 15 miljoner kronor.

Satsningen på studiestartsstöd har varit en viktig del i regeringens satsning på kunskapslyftet och för de personer som annars inte hade valt att studera. Medlen ska stärka möjligheterna att etablera sig på arbetsmarknaden.

– Utbildning är viktigt för att få jobb. I dag finns det för många vuxna som inte har jobb och relevant utbildning. Därför satsar regeringen på studiestartsstöd i höstbudgeten. Reformen har som syfte att få personer med stora grundläggande utbildningsbehov att studera så att de sedan kan få jobb, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Nedan är en preliminär uppdelning av anslagen för kommuner i Västmanlands län utifrån budgetpropositionen för 2020 (kronor):

Arboga                                            649 772
Fagersta                                          1 287 198
Hallstahammar                                     760 897
Kungsör                                            704 563
Köping                                            1 787 260
Norberg                                           437 554
Sala                                              1 137 488
Skinnskatteberg                                   193 311
Surahammar                                        342 249
Västerås                                          8 259 521

Kontakt

Sara Khatemi, tf. pressekreterare hos Matilda Ernkrans, 076-129 67 08

Prenumerera