Växjökonferensen, svetskurs och lunch på restaurangskola – Anna Ekström besöker Växjö

Onsdagen den 31 januari deltar gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström i Växjökonferensen – en mötesplats för diskussioner om utbildning och skola. Hon ska också besöka Kungsmadskolan, Ringsbergskolan och AV-media Kronoberg.

Temat för Växjökonferensen är skolans utveckling – förstå, förklara och förbättra. Konferensen arrangeras av Växjö kommun, Linnéuniversitetet och Region Kronoberg och riktar sig till politiker, förvaltningstjänstemän, rektorer, fackliga organisationer, lärare och studie- och yrkesvägledare. I sitt anförande kommer Anna Ekström att tala om regeringens politik och prioriteringar inom utbildningsområdet.

Anna Ekström ska också besöka Kungsmadskolan, där hon provar på att svetsa tillsammans med eleverna på introduktionsutbildningen. Sedan äter hon lunch på restaurangskolan Ringsberg, där maten lagas av elever som läser språkintroduktion och introduktionsprogrammet.

Dagen i Växjö avslutas med ett besök hos AV-media Kronoberg, som är en resurs för länets pedagoger kring digitalisering och fortbildning. Anna Ekström får också en presentation av projektet Mot nya höjder – en satsning som ska öka intresset för naturvetenskap och teknik.

Tid för intervjuer finns – vänligen kontakta Helena Paues.

Program

Tid: kl. 10.30-11.00 Anförande på Växjökonferensen
Plats: Linnéuniversitetet, M-huset, Georg Lückligs väg

Tid: 11.25-13.30 Besök på Kungsmadskolan och restaurangskolan Ringsberg
Plats:
Sandsbrovägen 21T och Västergatan 20, Växjö

Tid: 13.45-15.15 Besök hos AV-media, Region Kronoberg
Plats: Nygatan 20, Växjö

Kontakt 

Helena Paues, pressekreterare hos Anna Ekström, 072-209 45 20

Prenumerera