Vetenskapsrådet får uppdrag gällande forskningssatsning om långtidscovid

Report this content

Många patienter, däribland barn, rapporteras ha symptom under lång tid efter genomgången covid-19-sjukdom, så kallad långtidscovid. Behoven av ny kunskap är stora och regeringen föreslår att 50 miljoner kronor avsätts till forskning om långtidscovid. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Nu får Vetenskapsrådet i uppdrag att förbereda finansiering av forskningen.

Regeringen vill bidra till att den covid-19-relaterade kunskapen ökar och Sverige bedöms ha goda förutsättningar att bedriva den här typen av studier. Det är angeläget att ytterligare stärka möjligheterna till forskning inom området och Vetenskapsrådet får nu i uppdrag att förbereda för att betala ut 50 miljoner kronor till forskning om långtidscovid.

Den föreslagna satsningen kompletterar de mer långsiktiga, breda satsningarna på virus och pandemier som presenteras i årets forsknings- och innovationsproposition.

Kontakt

Tove Kullenberg, pressekreterare hos Matilda Ernkrans, 073-842 50 59
 

Prenumerera