Yrkesprogrammen i fokus när Anna Ekström besöker Göteborg

Hur gör vi yrkesprogrammen mer attraktiva? Den frågan ska gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström diskutera med representanter från skola och näringsliv under ett panelsamtal hos Västsvenska handelskammaren, måndagen den 22 januari.

Seminariet ska handla om näringslivets behov av yrkesutbildad kompetens och det faktum att allt färre unga väljer att söka till en yrkesutbildning. Anna Ekström kommer att berätta om regeringens åtgärder för kompetensförsörjningen.

Ministern ska även besöka Mathivation – ett skolprojekt som Västsvenska Handelskammaren driver för att stärka elevers motivation och självförtroende i matematik. I projektet engageras elever som förebilder, mentorer och lärare.

Under eftermiddagen träffar Anna Ekström lärare och elever på Lindholmens tekniska gymnasium. Skolan har utbildningar inom de yrkesinriktade programmen el, energi, industri samt det studieförberedande teknikprogrammet.
 
Därefter besöker Anna Ekström äldreboendet Änggårdsbacken som medverkar i pilotprojektet Svensk Gymnasielärling med lärlingar från vård- och omsorgsprogrammet på Katrinelundsgymnasiet. Det blir samtal om utbildningsformen med vårdgivare, utbildningsansvariga och elever.

Media är välkommen att delta – vänligen kontakta Helena Paues.

Program

Tid: kl. 9.30-10.45 Besök initiativet Mathivation, elevledd mattelektion och rundabordssamtal
Plats: Hvitfeldska gymnasiet, Rektorsgatan 2, Göteborg

Tid: kl. 11.30-13.00 Seminarium och panelsamtal om yrkesprogram och kompetensförsörjning
Plats: Västsvenska handelskammaren, Parkgatan 49, Göteborg

Tid: kl. 14.00-15.00 Besök på Lindholmens tekniska gymnasium
Plats: Diagonalen 6, Göteborg

Tid: kl. 15.30-16.30 Besök på äldreboendet Änggårdsbacken
Plats: Per Dubbsgatan 4A, Göteborg

Kontakt 

Helena Paues, pressekreterare hos Anna Ekström, 072-209 45 20

Prenumerera