• news.cision.com/
  • Utbildningsdepartementet/
  • Ytterligare förstärkning av möjligheten till studier vid universitet och högskolor i höst – så här blir fördelningen till Linköpings universitet

Ytterligare förstärkning av möjligheten till studier vid universitet och högskolor i höst – så här blir fördelningen till Linköpings universitet

Report this content

Antalet sökande till högskolan i höst har ökat kraftigt eftersom utbrottet av det nya coronaviruset har förändrat förutsättningarna på arbetsmarknaden. Nu fördelar regeringen resurser till universitet och högskolor så att vårbudgetsatsningen på bristyrken kan fördubblas. Regeringen fördelar också resurser för en specifik satsning på platser för vidareutbildning och livslångt lärande, samt en satsning på korta kurser för att personer som blivit permitterade ska få möjlighet att vidareutbilda sig.

Antalet sökande till högskolan har ökat kraftigt med en rekordstor ökning av antalet sökande till vårdutbildningar. Regeringen stärker därför upp med utbildning av sjuksköterskor, lärare och tekniker som välfärden och arbetsmarknaden så väl behöver. För att lärosätena ska kunna erbjuda kurser för vidareutbildning och omställning fördelas medel till lärosätena som en särskild satsning på livslångt lärande och omställning. För att möta utbildningsbehovet hos yrkesverksamma specialister inom flera fält satsar regeringen på korta kurser och det möjliggör till exempel för personer som blivit permitterade att utnyttja permitteringstiden till att vidareutbilda sig.

– Till hösten, och de kommande åren, förväntas fler söka sig till högskolan för att påbörja en utbildning eller för att omskola sig och utveckla tidigare kompetens. Coronapandemin slår hårt mot arbetsmarknaden, och vi måste göra allt vi kan för att ge möjligheter till utbildning, omskolning och vidareutbildning, och på det sättet komma starkare ur krisen, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Nedan är fördelningar av nya permanenta utbildningsplatser inom bristyrken, platser inom vidareutbildning och livslångt lärande samt medel till korta kurser.

Lärosäte Bristyrken vårändringsbudget 2020 (helårsstudenter), permanenta Bristyrken extra ändringsbudget 2020 (helårsstudenter), permanenta
Linköpings universitet 55 0
Lärosäte (kronor) Livslångt lärande (kronor) Livslångt lärande (helårsstudenter)
Linköpings universitet 7 600 000 8

Antal helårsstudenter kan vara avrundat.

Lärosäte Korta kurser (kronor)
Linköpings universitet 223 363

Kontakt

Tove Kullenberg, pressekreterare hos Matilda Ernkrans, 073-842 50 59
 

Prenumerera