Ytterligare förstärkning av möjligheten till studier vid universitet och högskolor i höst – så här blir fördelningen till Högskolan Dalarna

Antalet sökande till högskolan i höst har ökat kraftigt eftersom utbrottet av det nya coronaviruset har förändrat förutsättningarna på arbetsmarknaden. Nu fördelar regeringen resurser till universitet och högskolor så att vårbudgetsatsningen på bristyrken kan fördubblas. Regeringen fördelar också resurser för en specifik satsning på platser för vidareutbildning och livslångt lärande.

Antalet sökande till högskolan har ökat kraftigt med en rekordstor ökning av antalet sökande till vårdutbildningar. Regeringen stärker därför upp med utbildning av sjuksköterskor, lärare och tekniker som välfärden och arbetsmarknaden så väl behöver. För att lärosätena ska kunna erbjuda kurser för vidareutbildning och omställning fördelas medel till lärosätena som en särskild satsning på livslångt lärande och omställning.

– Till hösten, och de kommande åren, förväntas fler söka sig till högskolan för att påbörja en utbildning eller för att omskola sig och utveckla tidigare kompetens. Coronapandemin slår hårt mot arbetsmarknaden, och vi måste göra allt vi kan för att ge möjligheter till utbildning, omskolning och vidareutbildning, och på det sättet komma starkare ur krisen, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Nedan är fördelningar av nya permanenta utbildningsplatser inom bristyrken och platser inom vidareutbildning och livslångt lärande.

Lärosäte Bristyrken vårändringsbudget 2020 (helårsstudenter), permanenta Bristyrken extra ändringsbudget 2020 (helårsstudenter), permanenta
Högskolan Dalarna 22 31
Lärosäte (kronor) Livslångt lärande (kronor) Livslångt lärande (helårsstudenter)
Högskolan Dalarna 2 600 000 30

Antal helårsstudenter kan vara avrundat.

Kontakt

Tove Kullenberg, pressekreterare hos Matilda Ernkrans, 073-842 50 59
 

Prenumerera